تبلیغات
مهربان - بررسی منافع اسرائیل در جنگ عراق
دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد،کسی را تحقیر نکن شاید محبوب خدا باشد،از کمکی دریغ مکن شاید کلید بهشت باشد.
پروژه جنگ عراق توسط سه نفر از یهودیان معروف آمریكایی به نام های ریچارد پرل مشاور وزیر دفاع كه چند ماه پیش به دلایل مالی از پست خود استعفا داده است، پل وولفووتیز و نیز داگلاس فیث پیش برده شد. این افراد، اهداف جنگ را ترسیم كردند و نقش عمده ای در تحریك كاخ سفید برای حمله به عراق ایفا كردند.
روزنامه السفیر در مقاله ای تحلیلی و تحقیقی اسناد و مدارك تأثیر اسرائیل بر تصمیم آمریكا در حمله به عراق را بررسی كرده است. بر اساس تحلیل این روزنامه صحنه گردانان اصلی جنگ عراق در هیأت حاكمه آمریكا، یهودیان نزدیك به جناح های تندرو اسرائیلی بوده اند كه به قصد ایجاد امنیت و تأمین منابع اقتصادی اسرائیل این جنگ را راه انداخته اند. متن این مقاله به شرح در ادامه مطلب آورده شده است:

وقتی جیمز موران عضو كنگره آمریكا در كنفرانس ضد جنگ كه در یكی از كلیساهای ایالت ویرجینیا برگزار شد، سخن می گفت هرگز تصور نمی كرد كه تنها چند ساعت بعد، انتشار سخنرانی وی در روزنامه واشنگتن پست پیرامون نقش یهودیان در برافروختن آتش جنگ و توانایی آنها بر توقف آن چون بمبی منفجر شود و محافل و سازمان های آمریكایی را به لرزه درآورد.
با وجود اینكه وی تنها چند ساعت بعد با موج حمله تبلیغاتی و سركوب شدید از سوی سازمان های صهیونیستی و شركای آنها در كنگره یهود كه به آرای یهود و اموال آنها نیاز دارند مواجه شده و با وجود اینكه رسانه های گروهی از آن زمان به تبلیغات علیه او پرداختند و سعی در بدنام كردن او داشتند و نیز به بازگو كردن مشكلات خانوادگی و زوایای زندگی شخصی او، قضیه طلاق و وام های بانكی او پرداختند اما این حقیقت كه مسأله نقش یهودیان در جنگ عراق چون بمب منفجر شده بود و بازتاب آن در همه مكان ها انعكاس یافته بود همچنان در محافل آمریكایی پا برجا ماند.
بعد از هفتاد سال موضوع یهودیان در كنگره مطرح شد و علناً به جدال و مناقشه كشیده شد. در این رابطه از كالین پاول وزیر امور خارجه سؤال شد و او نقش یهودیان در جنگ عراق یا در سیاست خارجی آمریكا را تكذیب كرد.
همچنین موضع گیری سخنگوی رسمی كاخ سفید به نام اری فلایشر یهودی نیز به مانند كالین پاول بود.
از مسایل نادر پیرامون این موضوع كه بیوكانان روزنامه نگار و سیاستمدار و یكی از كاندیداهای حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری در مجله خود به نام «امریكن كونسر وتو» به آن اشاره كرد، این بود كه برای اولین بار مردم از چیزی سخن می گفتند كه همواره در مورد آن شك و تردید داشتند و آن را به طور سری و محرمانه مطرح می كردند.
برای اولین بار در تاریخ آمریكا این حقیقت فاش شد كه طرفداران جنگ یهودیان هستند و برای اولین بار مردم به ارتباط بین اسراییل و جنگ عراق پی بردند. همچنین برای اولین بار به اسناد و مداركی برخورد كردند كه نشان می داد یهودیان پستهای مهمی را در اداره كاخ سفید بر عهده دارند. این صداها كه ابتدا علناً به گوش می رسید كم كم خاموش شد، زیرا سركوب بی رحمانه كسانی كه در مورد یهودیان صحبت می كردند، آغاز شد و زبان های آنها را بست.
آمریكایی ها اگر در مورد این موضوع صحبت می كردند یا كلمه ای از عملكرد اسرائیل انتقاد می كردند، به یهودی ستیزی متهم می شدند. مسأله
اعلان نشده ای كه همه آن را می دانستند و در چند كلمه خلاصه می شد: اگر اسرائیل را قبول نداری و عملكرد آن را تأیید نمی كنی پس به خاطر مصلحت خودت و به خاطر سلامتی و به خطر نیفتادن زندگیت دهانت را ببند و سكوت پیشه كن.
پروژه جنگ عراق توسط سه نفر از یهودیان معروف آمریكایی به نام های ریچارد پرل مشاور وزیر دفاع كه چند ماه پیش به دلایل مالی از پست خود استعفا داده است، پل وولفووتیز و نیز داگلاس فیث پیش برده شد. این افراد، اهداف جنگ را ترسیم كردند و نقش عمده ای در تحریك كاخ سفید برای حمله به عراق ایفا كردند.
ریچارد پرل و داگلاس فیث پیرو خط حزب راستگرای لیكود هستند و به نفع آن كار می كنند، اما وولفووتیز در كنار جناح راست و افراطی لیكود ایستاده است به طوری كه یكی از اعضای لیكود به نام میخاییل ایتان از جناح كبوتران این حزب چندین بار او را مورد انتقاد قرار داد و متهمش كرد كه نمایندگان حزب را به سمت اتخاذ مواضعی غیر معقول علیه فلسطینی ها وا می دارد.
خبرنگاران و مفسرین دو كانال تلویزیونی در اسرائیل بر این عقیده اند كه این سه یهودی آمریكایی یك ماه پس از انفجار ساختمان مركز تجارت جهانی در نیویورك با «افرایم هالیوی» كه در آن موقع رییس موساد بود و در حال حاضر مدیر شورای امنیت ملی اسرائیل است گردهم آمده اند.
در این نشست رییس جاسوسی نظامی اسرائیل به نام عاموس مالكا و جانشین «اوآهارون زئیفی» در كنار رییس بخش پژوهشهای موساد و سرویس اطلاعات نظامی اسراییل حضور داشتند.
هدف از این نشست طراحی اهداف حمله نظامی و استراتژیكی بود و هر دو گروه بر تشكیل كمیته هماهنگی نظامی مشترك موافقت داشتند.
بر اساس این توافق اسرائیل هر آنچه را كه در زمان جنگ آمریكا به آن نیاز دارد تهیه و تدارك خواهد دید.
كمیته دیگری نیز برای هماهنگی سیاسی به وجود آمد كه در رأس هیأت آمریكایی آن كاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریكا و اعضای تیم او در شورای امنیت ملی بودند.
در رأس هیأت اسرائیلی دوو وایس گلاس مدیر دفتر شارون و بعضی از كارمندان بلندپایه وزارت امور خارجه اسرائیل حضور داشتند.
در نهایت مقرر شد این كمیته در زمینه ایجاد شرایط سیاسی مناسب برای جنگ و خصوصاً نقشه راه با یكدیگر همكاری كنند. از نكات مهم در این رابطه باید گفت، كمیته نظامی متشكل از برخی ژنرال های ستاد اسرائیل بود كه در كنار هیأت ستاد ارتش آمریكا قرار گرفتند.
ژنرال تامی فرانكس فرمانده منطقه مركزی در ارتش آمریكایی كه مسئولیت فرماندهی جنگ علیه عراق بر عهده او گذاشته شده بود، نیز از جمله ژنرال های یهودی تبار آمریكا بود.
بر اساس گزارش های تلویزیون اسرائیل طبق اعتراف عاموس مالكا رییس سابق اطلاعات نظامی اسرائیل كه در حال حاضر مفسر شبكه یك تلویزیون است، وظیفه كمیته نظامی در دو نقطه اصلی متمركز می شد:
ارائه اطلاعات جاسوسی از اوضاع عراق برای تعیین سرنوشت جنگ در بغداد و كمك به ارائه طرح های عملیاتی برای همكاری در جنگ كه هر دو بسیار تأثیرگذار بود.
برخی دیگر از اسناد موجود دست داشتن اسرائیل در این جنگ را اثبات می كند.
آمریكایی ها طرح اسرائیلی ترور صدام حسین را پذیرفتند. ا ین طرح را چندین بار دو كانال اول و دوم تلویزیون اسرائیل علاوه بر شبكه رادیو عمومی معروف به «ریشیت بیت» منتشر كردند.
این طرح كه اسرائیلی ها در تابستان سال
۱۹۹۱
تدوین كرده بودند، برای ترور رییس جمهوری عراق تدارك دیده شده بود، زیرا صدام اولین كسی بود كه جرأت كرد در زمان آغاز جنگ دوم خلیج فارس به اسرائیل موشك پرتاب كند. ناظر این طرح ژنرال ایهود باراك بود كه در آن زمان رییس ستاد ارتش اسرائیل محسوب می شد و با توجه به اطلاعات دقیق در مورد زندگی خصوصی صدام و اماكنی كه می توان او را در آنجا یافت اطمینان بسیاری به احتمال موفقیت این طرح داشت.
مقرر شده بود كه مسئولیت این اقدام را یگان سیرت متكال یا ستاد ارتش انجام دهند كه یكی از مهمترین یگان های كاركشته در ارتش اسرائیل محسوب می شود.
اعضای این یگان برای اجرای طرح در منطقه ای به نام «تسئیلم بیت» آموزش می دیدند كه در سی و پنج كیلومتری جنوب شرقی شهر «بئرسبع» در جنوب فلسطین اشغالی واقع شده بود، اما در زمان آموزش یك اشتباه فنی باعث شد كه یكی از خمپاره ها
بی هدف پرتاب شود و پنج سرباز در دم كشته شوند، به همین دلیل اسحاق شامیر نخست وزیر وقت این طرح را لغو كرد.
بر اساس گزارش های رسانه های گروهی اسرائیل، آمریكایی ها این طرح را بعد از برخی دخل و تصر ف ها و نیز تعدیلاتی در آن و بر اساس اطلاعات جدید تصویب كردند.
به این ترتیب افرادی از عناصر یگان های ویژه آمریكا برای تمرین و آموزش طرح به صحرای نقب فرستاده شدند و مانورهای سابق را اجرا كردند.
آنها در این طرح از این توجیه استفاده می كردند كه جنگ علیه عراق بدون كشته شدن صدام به موفقیت نمی رسید و به همین دلیل ترور او هدف مهمی است كه برای تحقق آن باید مدت زمانی طولانی را به آن اختصاص داد. بارون دیكل خبرنگار كانال یك تلویزیون اسرائیل بعضی از مواردی كه در نشست جرج بوش رییس جمهوری آمریكا با رییس سازمان های یهودی در ایالت متحده آمریكا به نام «مورتیمور تسوكرمان» مطرح شده است را نقل می كند.
این نشست در ششم ماه ژانویه گذشته برگزار شد و تسوكرمان از رییس جمهوری آمریكا خواست تا علیه عربستان سعودی تدابیری اتخاذ كند، زیرا گزارش های سازمان های جاسوسی اسرائیل حاكی از این بود كه كمك های عربستان سعودی به فلسطینی ها در خلال انتفاضه آنها را برای ادامه اقدام به عملیات تروریستی یاری می كند.
جورج بوش در پاسخ به این درخواست تسوكرمان به رییس سازمان های یهودی گفت عربستان را بر سر جایش خواهد نشاند. وی در این باره واژه بسیار ركیكی را به كار برد كه دیكل خبرنگار كانال یك از زبان معاونین تسوكرمان كه در نشست حضور داشتند، نقل كرد.
برنامه پولیتیكا كه در هجده مارس گذشته از كانال یك اسرائیل پخش شد، فاش كرد كه دیك چنی معاون رییس جمهوری آمریكا در دو ماه قبل با هفتاد كارشناس اسرائیلی در زمینه های مختلف بحث و گفت وگو كرد و در خلال آن پیرامون كیفیت حمله قطعی به عراق مناقشه و مباحثه كرده است.
برخی از مفسرین صهیونیستی به این نكته اشاره می كنند كه دیك چنی از ورزیده بودن كارشناسان سیاسی در ارائه اطلاعات مبهوت شده بود. در مصاحبه ای كه مجری برنامه دان مرگلیت با پروفسور عماتسیا برعام یهودی عراقی الاصل و متخصص تاریخ عراق برگزار كرد اظهار داشت كه به مدت سه ساعت با دیك چنی در كاخ سفید گفت وگو كرده است و به لیستی از سؤالات طولانی كه وی مطرح كرده بود جواب داده است، اما به نوع سؤالات یا جواب های آن اشاره ای نكرد.
شور و شوق وافر برای جنگ و تمایل به شعله ور شدن آتش جنگ و پیروزی در آن انگیزه های متعددی داشت كه برخی از آنها از زبان رییس ستاد مؤسسه اسرائیلی به شرح زیر است:
در ماه گذشته شائول موفاز وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه ای با مركز «هرتسلی» كه دارای شعبه های مختلفی است و یكی از بزرگترین و قدیمی ترین مراكز دولت یهودی محسوب می شود گفت: پیروزی در جنگ با عراق یعنی خارج كردن عراق از دایره دشمنان اسرائیل و فشار بر سوریه برای اخراج سازمان های فلسطینی از دمشق و توقف حمایت آن از حزب الله لبنان، امری كه باعث كاهش منابع پشتیبانی مقاومت فلسطینی در كرانه باختری و نوار غزه می شود.عوزی عواد رییس بخش تحلیل و پژوهش مركز فوق و مدیر پژوهش های موساد و مشاور سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل به همراه برخی پژوهشگران كه پژوهشی پیرامون عراق و آینده منطقه به نفع وزارت دفاع آمریكا انجام داده بود، در این زمینه گفت، نظام جدید در عراق نسخه جدیدی از دولت كرزای در افغانستان خواهد بود كه سوریه و ایران را در بین انبر ترسناكی قرار می دهد به طوری كه این دو كشور خود را از هر دو سو در محاصره می بینند.
این پژوهشگر، اردن را در رده كشورهای هم پیمان و دوست نام برد. از نظر ستاد مؤسسه نظامی مهمترین آثار پیروزی از نظر اسرائیل همان امری است كه موشه یعلون رییس ستاد ارتش مطرح كرد و آن را در دو امر خلاصه نمود.
اول اینكه پیروزی آمریكا در جنگ باعث احساس عجز و شكست بین اعراب و به طور كلی و در بین فلسطینی ها به طور خاص خواهد شد. وی سال جاری را سال پیروزی قطعی بر انتفاضه توصیف كرد.
مسأله دوم امری است كه «شفتای شفیط» رییس سابق موساد مطرح كرد و در خلال اظهارات خود پیش بینی كرد كه بر اثر این جنگ بر جهان عرب فضای فرهنگی مغایری حاكم می شود كه به جناح خواهان سازش با اسرائیل نیروی جدیدی می دهد و دولت های عربی را برای توجه به متغیرات این موضعگیری و واقعیت های موجود دعوت می كند. طالبان صلح از دولت های خود خواهند خواست تا خود را با شرایط موجود وفق دهند. دانی گلیرمن رییس اتحادیه اتاقهای بازرگانی در اسرائیل معتقد است كه پیروزی در عراق برخی فواید اقتصادی برای اسرائیل آن سه چیز است:
اولاً دست یافتن اسرائیل به نفت عراق كه با قیمت های پایین و تحت نظر آمریكا خواهد بود.
ثانیاً كاهش خطرات امنیتی كه اسرائیل را تهدید می كرد و این مسأله باعث كاهش هزینه های امنیتی شد. ثالثاً بهبود اقتصاد اسرائیل و باز شدن بازار عراق برای كالاهای اسرائیلی. ازنای هرگز سخنان یكی از تحلیلگران را كه اعلام كرده بود یگان نظامی اسرائیل از مرزها گذشته اند و در غرب عراق مشغول جنگ هستند تأیید نكرد.
با تأكید مجدد این خبر، من به یكی از دوستان در غزه كه به منابع و مصادر خبری او اطمینان كامل داشتم، نامه ای فرستادم. روز بعد او در جواب نامه ام نوشت سخنان بسیاری در این مورد در روزنامه های اسرائیلی وجود دارد.
من همچنین دریافتم كه دو خاخام بزرگ اسرائیل و شورای خاخام های شهرك نشین از مردم خواسته اند تا روز چهارشنبه در هفته سوم جنگ به خاطر سلامتی سربازان ائتلافی كه در عراق هستند، نماز بخوانند.
نكته جالب توجه این است كه سفیر آمریكا و بریتانیا در تل آویو نیز در این مراسم شركت كردند. وقتی این خبر به من رسید با خود گفتم، این نماز برای سلامتی سربازان ائتلاف بوده است یا برای سلامتی سربازان اسرائیلی در بغداد؟

نگارش در تاریخ پنجشنبه 24 فروردین 1391 توسط rahimeh | نظرات ()
درباره وبلاگ

دین اسلام بهترین دین وجامعترین دین هاست ودین رحمت و مهربانی است وپیامبر اسلام مهربانترین پیامبر عالم است وهرآنچه توصیه كرده اند از نظر لطف ورحمت بوده است پس دراین وبلاگ سعی شده مطالب مذهبی- اجتماعی، ارائه شود كه نظر مهربانان را به خود جلب كند
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
لوگوی دوستان

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


انعکاس بناب

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

**************************************************** ********************************************** *********************قالب وبلاگ